Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác Y tế trường học năm học 2012 - 2013 PDF. In Email
Viết bởi Phan Trí Dũng   
Thứ ba, 22 Tháng 1 2013 07:29

   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               ­­                                                    

 

                                                                      Quận 11, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

 

THƯ MỜI

 

               Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 trân trọng kính mời:

 

Đại diện Ban Giám hiệu và cán bộ y tế

các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,

trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trong quận.

 

               Vào lúc   8 giờ 00 ngày thứ tư 23/01/2013.

     Đến         Trường THCS Lê Anh Xuân, số 431 đường Hàn Hải Nguyên ,  

                   phường 1, quận 11.

               Để           Họp giao ban Y tế trường học tháng 01/2013.

               Nội dung chính:

Triển khai kế hoạch kiểm tra cuối năm học về Y tế trường học năm học 2012 - 2013.

 

         Vì tính chất quan trọng của cuộc họp, đề nghị các đồng chí đến dự đầy đủ và đúng giờ. Khi đến dự họp, vui lòng nộp lại Báo cáo công tác Y tế trường học cuối năm học 2012 - 2013 (có thể tải về tại trang web http://pgdq11.e-school.edu.vn/y-te-hoc-duong/thong-bao/480-mau-bao-cao-cuoi-nam-hoc-hoat-dong-y-te-truong-hoc.html).

 

 

 

                                                                                KT. TRƯỞNG PHÒNG

                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                      Nguyễn Lê Thu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 25 Tháng 1 2013 14:35