Thông tư 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT PDF. In Email
Viết bởi Phan Trí Dũng   
Thứ ba, 23 Tháng 7 2013 16:11

Thông tư 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Nhấn vào đây để xem chi tiết.