THÔNG BÁO : Về tuyển dụng giáo viên bổ sung đợt 3 khối Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11 năm học 2013-2014. PDF. In Email
Viết bởi Bùi Chí Thiện   
Thứ sáu, 15 Tháng 11 2013 15:30

ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                   

                                                        

     Số: 3860 /GDĐT-TC            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày13 tháng 11 năm 2013.              

 

THÔNG BÁO

Về tuyển dụng giáo viên bổ sung đợt 3 khối Phòng Giáo dục và Đào tạo

năm học 2013-2014.

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức,

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp,

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo (các quận, huyện có nhu cầu tuyển dụng- danh sách kèm theo) phối hợp với Phòng Nội vụ lập kế hoạch trình Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tuyển dụng bổ sung giáo viên đợt 3 và công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm học 2013-2014.

Nội dung xét tuyển:

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận  dựa vào nội dung văn bản số 1678/GDĐT-TC ngày 25 tháng 5 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đầy đủ trên Website của phòng và tổ chức xét tuyển giáo viên phù hợp với thực tế của đơn vị.

Lưu ý:

-         Đối với ứng viên khối phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham gia xét tuyển những lần trước, Phòng Giáo dục và Đào tạo có thể liên hệ đơn vị mà ứng viên đã tham gia xét tuyển để lấy kết quả phỏng vấn.

-         Đối với những ứng viên khối THPT tham gia xét tuyển thì liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo để lấy kết quả phỏng vấn (thầy Võ Thiện Cang - chuyên viên phòng TCCB).

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện quan tâm thực hiện./.Nơi nhận :                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

   - Sở Nội vụ (để biết);    

   - UBND quận, huyện (để biết);                                                                                                                                    (Đã ký)

   - Phòng Nội vụ quận, huyện (để phối hợp);

   - Trưởng phòng GD-ĐT quận huyện (để thực hiện);

   - Lưu VP, TCCB.                                                                                                                                                        Lê Hồng SơnPHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO DỰ KIẾN XÉT TUYỂN NHƯ SAU :


 

  1. 1.Thời gian đăng ký:

 

 

 

Từ ngày 15/11/ 2013 đến hết ngày 25/11/2013, người dự xét tuyển vào trang web tại địa chỉ: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb/Tuyendung để tìm hiểu thông tin và đăng ký dự xét tuyển.

 

Trong thời gian này, người dự xét tuyển thường xuyên theo dõi tình hình đăng ký trên trang web và có thể thay đổi nơi đăng ký dự xét tuyển (nếu cần).

 

 

 

   2.   Thời gian rà soát dữ liệu và phỏng vấn: dự kiến từ thứ Ba, ngày 29/11/2013 đến ngày 2/12/2013 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11 số 714 – 716 Hồng Bàng phường 01 quận 11. (Điện thoại 39609923 – 39609917)

 

3.   Thời gian công bố kết quả: dự kiến ngày 7/12/2013

 

4.   Thời gian nhận giấy giới thiệu nhận nhiệm sở: dự kiến từ ngày 10/12/2013

 

5.   Thời gian nhận hồ sơ: giáo viên nộp hai (02) bộ hồ sơ theo qui định khi đến nhận nhiệm sở tại đơn vị.

 

* Lưu ý:

 

- Ứng viên đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi để biết thông tin về chỉ tiêu tuyển dụng và tình hình đăng ký dự tuyển tại địa chỉ trang web PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 11

 

- Ứng viên đã trúng tuyển phải đi trình diện nhận nhiệm sở nếu không trình diện sẽ không được tuyển dụng ở các đợt tuyển dụng sau./.


tuyển dụng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 11 2013 15:46