MẪU DANH SÁCH NHÀ GIÁO ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT PHỤ CẤP THÂM NIÊN (MẪU 3A PHÒNG NỘI VỤ) PDF. In Email
Viết bởi Bùi Chí Thiện   
Thứ năm, 30 Tháng 8 2012 09:02

Đề nghi các đơn vị down mẫu về thực hiện.

 

 

Thời gian nhận hồ sơ báo cáo trước ngày 12/9/2012 (mẫu 3a Phòng Nội vụ.)

 

Riêng các biễu mẫu và hồ sơ (mẫu phòng Tài chánh Kế hoạch nộp trước 5/9/2012)

 

 

 

phu-cap-tham-nien-cho-giao-vien

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 31 Tháng 8 2012 14:30