Về kế hoạch tổ chức tuyển dụng giảng viên, giáo viên năm học 2012-2013 PDF. In Email
Viết bởi Bùi Chí Thiện   
Thứ sáu, 11 Tháng 5 2012 09:42

        ỦY BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                     _________________

             ______________

          Số: 1089/GDĐT- TC        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tổ chức tuyển dụng giảng viên, giáo viên

năm học 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

 

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước và Thông tư số 10/2004/TT–BNV ngày 19/2/2004 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ- CP;

Căn cứ Nghị định số 121/2006/NĐ –CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ–CP và Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ–CP và Nghị định số 121/2006/NĐ–CP;

Căn cứ Quyết định số 62/2007/QĐ –BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố;

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên, giáo viên để bổ sung nhân sự cho năm học 2012 – 2013. Kế hoạch tổ chức tuyển dụng theo quy trình như sau:

 1. I.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG:
 2. 1.Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh; hoặc có đăng ký tạm trú dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh (có sổ tạm trú), nếu trúng tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phân công công tác tại các huyện ngoại thành và các đơn vị có nhu cầu đặc biệt.
 3. 2.Tuổi đời của người dự xét tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi.
 4. 3.Có giấy đăng ký dự xét tuyển; khai lý lịch rõ ràng, đầy đủ, trung thực và chính xác, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.
 5. 4.Không còn trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 6. 5.Về trình độ: đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với ngạch giảng viên, giáo viên đăng ký dự xét tuyển, cụ thể:
 7. a)Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non, tiểu học;
 8. b)Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng khác và có chứng chỉ lý luận dạy học và giáo dục hoặc tương đương đối với giáo viên trung học cơ sở;
 9. c)Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, hệ chính qui hoặc có bằng tốt nghiệp đại học khác, hệ chính qui và có chứng chỉ lý luận dạy học và giáo dục hoặc tương đương đối với giáo viên trung học phổ thông, giáo viên giảng dạy các môn văn hóa tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng;
 10. d)Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp thực hiện như đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo bậc học tương ứng;
 11. e)Giáo viên tư vấn cho học sinh phải có bằng đại học chuyên ngành tâm lý giáo dục.

II.NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG:

Đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện chính sách ưu tiên theo qui định tại điều 6 của Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mọi công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định đều được tham gia tuyển dụng vào làm giảng viên, giáo viên.

 1. III.HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đối với ứng viên đăng ký dự tuyển. Riêng đối với các trường Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng có thể kết hợp xét tuyển với việc phỏng vấn trực tiếp hoặc dạy thử.

 1. IV.NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN:
 2. 1.Giáo viên mầm non giảng dạy tại các trường mầm non, giáo viên mầm non chuyên biệt giảng dạy tại các trường mầm non chuyên biệt.
 3. 2.Giáo viên tiểu học giảng dạy tại các trường tiểu học bao gồm:

-       Giáo viên tiểu học dạy nhiều môn;

-       Giáo viên tiểu học dạy tăng cường tiếng Anh;

-       Giáo viên tiểu học dạy môn Thể dục;

-       Giáo viên tiểu học dạy môn Âm nhạc;

-       Giáo viên tiểu học dạy môn Mỹ thuật;

-       Giáo viên tiểu học dạy môn Tin học.

-       Giáo viên tiểu học giảng dạy tại các trường tiểu học chuyên biệt;

 1. 3.Giáo viên trung học cơ sở giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, các trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp, các trường bồi dưỡng giáo dục, các trường chuyên biệt;
 2. 4.Giáo viên trung học phổ thông giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên; các trường chuyên biệt;
 3. 5.Giáo viên, giảng viên giảng dạy tại các trường trung cấp chuyên nghiệp và các trường Cao đẳng.
 4. V.ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG:

1. Chính sách ưu tiên trong tuyển dụng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước. Cụ thể:

a) Ứng viên là người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động.

b) Ứng viên là người có học vị thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ, công chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xã từ ba năm trở lên.

2. Ứng viên tình nguyện phục vụ công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa của thành phố.

3. Ứng viên dự xét tuyển giảng viên, giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh có một trong các loại chứng chỉ sau:

+  Đối với giáo viên tiểu học, THCS: có chứng chỉ TOEFL trên giấy tối thiểu 525 điểm, hoặc chứng chỉ IELTS tối thiểu 5.5, hoặc các chứng chỉ được công nhận tương đương khác đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên theo Khung tham chiếu năng lực Ngoại ngữ chung châu Âu;

+  Đối với giáo viên THPT, GDTX, Cao đẳng và TCCN: Đã có chứng chỉ TOEFL trên giấy tối thiểu 575 điểm hoặc chứng chỉ IELTS tối thiểu 6.5 hoặc CAE tối thiểu 60 hoặc các chứng chỉ được công nhận tương đương khác đạt năng lực ngoại ngữ bậc 5 (C1) trở lên theo Khung tham chiếu năng lực Ngoại ngữ chung châu Âu.

 1. VI.HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

Hồ sơ của người dự tuyển gồm có:

 1. 1.Giấy đăng ký xét tuyển viên chức có dán ảnh 4x6 (theo mẫu);
 2. 2.Bản sao chứng minh nhân dân;
 3. 3.Bản sao hộ khẩu hoặc bản sao sổ đăng ký tạm trú dài hạn (sổ tạm trú);
 4. 4.Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;
 5. 5.Bản sao phiếu điểm phù hợp với ngạch đăng ký dự tuyển;
 6. 6.Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu);
 7. 7.Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
 8. 8.Giấy khám sức khỏe của các cơ sở y tế quận, huyện trở lên (không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ);
 9. 9.Các loại giấy chứng nhận thuộc diện hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

Tất cả các loại hồ sơ nên được sao y trên loại khổ giấy A4 để tránh thất lạc, có công chứng và sắp xếp theo thứ tự qui định như trên, người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến rà soát dữ liệu, không giải quyết người khác đến rà soát dữ liệu thay.

Đối với ứng viên là giảng viên, giáo viên có quá trình giảng dạy đúng với ngạch đăng ký dự xét tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập, bán công hoặc trước đây đã giảng dạy tại các trường công lập, bán công sau đó chuyển sang các trường dân lập, tư thục nay được tuyển dụng làm công tác giảng dạy tại các trường công lập của thành phố và được bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội không quá 6 tháng tính đến ngày được tuyển dụng, yêu cầu bổ sung:

 1. 1.Bản sao Quyết định thôi việc;
 2. 2.Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội;
 3. 3.Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi thôi việc.

Những đối tượng này, nếu đủ điều kiện thì được xem xét bổ nhiệm ngạch theo Thông tư số 04/2007/TT – BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ (không qua quá trình thử việc).

 1. VII.KẾ HOẠCH VỀ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN QUI TRÌNH TUYỂN DỤNG:
 2. 1.Thời gian đăng ký:

Kể từ thứ Hai, ngày 28/5/ 2012 đến hết thứ Sáu, ngày 29/6/2012, người dự xét tuyển vào trang web tại địa chỉ: http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, và chọn Menu Tuyển dụng; sau đó chọn Hướng dẫn; hoặc Thông báo; hoặc Đăng ký dự tuyển; hoặc Danh sách các đơn vị…để tìm hiểu thông tin và đăng ký dự xét tuyển.

Trong thời gian này, người dự xét tuyển thường xuyên theo dõi tình hình đăng ký trên trang web và có thể thay đổi nơi đăng ký dự xét tuyển (nếu cần).

Người dự tuyển phải nhập đúng mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân để truy cập vào trang thông tin của cá nhân và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin mà người dự tuyển đăng nhập (Mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân là mật khẩu để truy cập vào trang thông tin đã đăng ký).

 1. 2.Thời gian rà soát dữ liệu: dự kiến từ thứ Ba, ngày 03/07/2012 đến hết thứ Sáu, ngày 06/07/2012 tại các địa điểm sau:

-       Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện đối với ứng viên đăng ký xét tuyển giáo viên giảng dạy ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (đính kèm địa chỉ các Phòng Giáo dục và Đào tạo);

-       Hội trường trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa – 20 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1 đối với ứng viên đăng ký xét tuyển giáo viên giảng dạy ở các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và đối với ứng viên đăng ký xét tuyển giáo viên giảng dạy các môn văn hóa ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng;

-       Trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng đối với ứng viên đăng ký xét tuyển giảng viên giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng;

 1. 3.Thời gian công bố kết quả: dự kiến 14 giờ thứ Ba, ngày 24/07/2012
 2. 4.Thời gian nhận giấy giới thiệu nhận nhiệm sở: dự kiến thứ Năm, ngày 26/07/2012
 3. 5.Thời gian nhận hồ sơ: giảng viên và giáo viên nộp hai (02) bộ hồ sơ theo qui định tại mục VI của thông báo này khi đến nhận nhiệm sở tại đơn vị đã được phân công công tác.


* Lưu ý:

- Yêu cầu ứng viên đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi để biết thông tin về chỉ tiêu tuyển dụng và tình hình đăng ký dự tuyển tại địa chỉ trang web http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có bảng chỉ tiêu tuyển dụng cho từng đơn vị trước ngày 28 tháng 5 năm 2012.

- Ứng viên đã trúng tuyển phải đi trình diện nhận nhiệm sở nếu không trình diện sẽ không được tuyển dụng ở các đợt tuyển dụng sau.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ tình hình thực tế số lượng giảng viên, giáo viên được tuyển dụng trong đợt này để có cơ sở tuyển dụng bổ sung các đợt tiếp theo trong năm học 2012-2013./.

 

                                                                                 GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

-       Sở Nội vụ thành phố;                                                                      (đã ký)

-       Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

-       Trường THPT, các đơn vị trực thuộc Sở GD & ĐT;

-       Trung tâm thông tin và chương trình giáo dục;

-       Báo Giáo dục thành phố;                              Lê Hồng Sơn                               

-       Phòng Tiếp dân Sở GD & ĐT;

-       Văn phòng Sở GD & ĐT;

-       Lưu,


tuyển dụng                                                                                          


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 11 Tháng 5 2012 09:46