Về hướng dẫn đăng ký, thành phần hồ sơ giải quyết thuyên chuyển công tác năm học 2012 - 2013 PDF. In Email
Viết bởi Bùi Chí Thiện   
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2012 16:24

Đề nghị thủ trưởng các trường mầm non, phổ thông công lập thông báo đến CB-GV đơn vị có nhu cầu thuyên chuyển đăng ký mã số tại trang web Sở GD&ĐT/TP và thực hiện đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ gởi trực tiếp về BP Tổ chức Phòng GDĐT (đ/c Thiện, Thủy) trước ngày 10/5/2012 theo nội dung như sau :

 

 

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        ______________________

              ______________                                                     

            Số: 729/GDĐT-TC                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về hướng dẫn đăng ký, thành phần hồ sơ

thuyên chuyển công tác năm học 2012 - 2013

 

Căn cứ Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố;

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế thành phố về công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp của thành phố;

Căn cứ Công văn số 653/HDLS-SGD&ĐT-SNV ngày 06 tháng 4 năm 2010 của liên sở Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ về việc giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND quận, huyện xin thuyên chuyển công tác trong, ngoài thành phố;

Căn cứ Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đăng ký, thành phần hồ sơ, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuyên chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013 như sau:

I. Đối tượng và điều kiện xem xét tiếp nhận:

1. Đối tượng

a) Công chức, viên chức đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh có hộ khẩu thường trú ở xa nơi công tác, điều kiện đi lại khó khăn;

b) Công chức, viên chức đang công tác tại các tỉnh, thành phố khác có nhu cầu thuyên chuyển công tác đến thành phố Hồ Chí Minh;

2. Điều kiện xem xét tiếp nhận:

2.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh:

- Có thời gian phục vụ công tác giảng dạy từ 04 năm (đủ 48 tháng) trở lên đối với nam và từ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên đối với nữ (tính từ ngày tuyển dụng);

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã được bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức nhà nước, có nguyện vọng xin thuyên chuyển về gần nơi cư trú và được thủ trưởng đơn vị đồng ý thuyên chuyển công tác;

* Lưu ý: không giải quyết cho thuyên chuyển đối với công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đang thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét để xử lý kỷ luật hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa được bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức nhà nước; đã có đơn xin cam kết phục vụ lâu dài trong ngành ở các huyện ngoại thành của thành phố.

2.2. Đối với công chức, viên chức đang công tác tại các tỉnh, thành phố khác có nhu cầu thuyên chuyển công tác đến thành phố Hồ Chí Minh:

  1. a)Công chức có chồng (hoặc vợ) hiện đang công tác ổn định từ 01 năm trở lên tại tổ chức có tư cách pháp nhân và thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh; hoặc là người duy nhất nuôi dưỡng cha mẹ già yếu thường trú tại thành phố; hoặc do yêu cầu thật sự về công việc của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, có tuổi đời dưới 45 (đã có quyết định bổ nhiệm ngạch);
  2. b)Cơ quan quản lý công chức, viên chức đồng ý cho chuyển công tác; có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước từ 4 năm (đủ 48 tháng) trở lên; hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị (theo phiếu đánh giá công chức hàng năm);
  3. c)Có phẩm chất đạo đức tốt;
  4. d)Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, công việc;

đ) Cơ quan, đơn vị tiếp nhận có nhu cầu bố trí công việc, còn chỉ tiêu biên chế, chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí công việc tiếp nhận;

e) Tự thu xếp được nơi ở (không thuộc diện phải bố trí nhà công vụ);

g) Không tiếp nhận những người trong thời gian đang thi hành kỷ luật hoặc đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

II. Quy trình thực hiện đăng ký, thành phần hồ sơ:

1. Thực hiện đăng ký

Công chức, viên chức vào địa chỉ http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, chọn mục Thuyên chuyển, chọn Đăng ký để nhập thông tin cá nhân;

* Lưu ý:

-         Mỗi người chỉ được đăng ký thông tin một lần đúng với số chứng minh nhân dân;

-         Ghi nhớ Mã số đăng ký sau khi đăng ký (VD: TC125)

-         In 03 bản và ký tên trên phiếu đăng ký (dán phiếu vào bìa hồ sơ và lưu giữ);

-         Trình phiếu đăng ký thông tin đăng ký khi cần thiết;

-         Nếu có thay đổi thông tin đăng ký, sau khi sửa đổi giáo viên phải in lại phiếu đăng ký.

2. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ:

- Bản sao hồ sơ phải được sao y trên khổ giấy A4, có công chứng;

- Sắp xếp hồ sơ đúng theo thứ tự qui định tại mục II, phần 2 và đựng hồ sơ trong bìa nhựa có nút bấm khi nộp để tránh thất lạc hồ sơ.


2.1. Đối với giáo viên thuyên chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh

Đối với công chức, viên chức khối phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nộp 02 bộ hồ sơ; đối với các trường THPT, trung tâm Giáo dục thường xuyên nộp 01 bộ hồ sơ:

Hồ sơ gồm:

a) Đơn đăng ký thuyên chuyển công tác (theo mẫu);

- Đối với công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở, đơn phải có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác;

- Đối với công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý phải có ý kiến của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Quận, Huyện theo phân cấp quản lý;

b) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh đóng dấu giáp lai trên hình và trên các trang, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu 2a của Bộ Nội vụ) có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ;

c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu công việc;

d) Bản sao quyết định công nhận hết thời gian tập sự, thử việc hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức;

đ) Bản sao quyết định lương hiện hưởng;

e) Bản sao hộ khẩu thường trú;

g) Phiếu đánh giá công chức, viên chức hai năm học liền kề;

2.2. Đối với giáo viên thuyên chuyển đến tỉnh, thành phố khác

Hồ sơ gồm 02 bộ:

a) Đơn đăng ký thuyên chuyển công tác (theo mẫu);

- Đối với công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở, đơn phải có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác;

- Đối với công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý phải có ý kiến của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Quận, Huyện theo phân cấp quản lý;

b) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh đóng dấu giáp lai trên hình và trên các trang, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu 2a của Bộ Nội vụ) có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ;

c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu công việc;

d) Bản sao quyết định công nhận hết thời gian tập sự, thử việc hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức;

đ) Bản sao quyết định lương hiện hưởng;

e) Bản sao hộ khẩu thường trú của chồng hoặc vợ;

g) Phiếu đánh giá công chức, viên chức hai năm học liền kề;

h) Giấy xác nhận đang công tác của chồng hoặc vợ tại tỉnh, thành phố mà công chức, viên chức xin chuyển đến;


2.3. Đối với giáo viên thuyên chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ gồm 02 bộ:

a) Công văn đồng ý liên hệ thuyên chuyển công tác của cơ quan chủ quản nơi đang công tác theo phân cấp quản lý (đối với trường hợp tỉnh, thành phố đã được phân cấp quản lý phải đính kèm Quyết định hoặc Công văn về phân cấp quản lý của tỉnh, thành phố);

b) Đơn đăng ký thuyên chuyển công tác (theo mẫu) có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác; công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý phải có ý kiến của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Quận, Huyện theo phân cấp quản lý;

c) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh đóng dấu giáp lai trên hình và trên các trang, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu 2a của Bộ Nội vụ) có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu công việc;

đ) Bản sao quyết định công nhận hết thời gian tập sự, thử việc hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức;

e) Bản sao quyết định lương hiện hưởng;

g) Bản sao hộ khẩu thường trú của chồng (hoặc vợ hoặc cha mẹ già) tại thành phố Hồ Chí Minh;

h) Phiếu đánh giá công chức, viên chức hai năm học liền kề;

i) Giấy xác nhận vợ/chồng đang công tác ổn định từ 01 năm trở lên tại tổ chức có tư cách pháp nhân đang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh; hoặc là người duy nhất nuôi dưỡng cha mẹ già yếu thường trú tại thành phố;

Sau khi có công văn đồng ý tiếp nhận của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, giáo viên bổ sung các loại hồ sơ sau:

a) Quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý (03 bản chính);

b) Giấy thôi trả lương của đơn vị cũ phù hợp với quyết định lương đang hưởng đã nộp lần thứ nhất (03 bản chính);

c) Công văn tiếp nhận của Sở Nội vụ nơi đăng ký thuyên chuyển đến hoặc Ủy ban nhân dân quận, huyện theo phân cấp quản lý (01 bản sao);

d) Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn, Công đoàn, Sổ BHXH;

đ) Bộ hồ sơ cá nhân gốc (niêm phong và có đóng dấu niêm phong).

III. Địa điểm nộp hồ sơ, thời gian đăng ký, nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ

1. Địa điểm nộp hồ sơ

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ tại đơn vị đang công tác; đơn vị có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý;

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại tỉnh, thành phố khác:

+ Nếu đăng ký thuyên chuyển công tác tại cấp học mầm non, tiểu học, |trung học cơ sở, nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện đã đăng ký thuyên chuyển đến;

+ Nếu đăng ký thuyên chuyển công tác tại cấp học trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, Trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nộp hồ sơ bằng đường bưu điện hoặc do cá nhân trực tiếp nộp tại Phòng tiếp dân, Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

* Lưu ý: Hồ sơ không đăng ký trên mạng Internetkhông đầy đủ theo qui định sẽ không được tiếp nhận và giải quyết.

2. Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ, xem kết quả giải quyết hồ sơ

- Thời gian bắt đầu đăng ký trên mạng Internet: kể từ ngày ra thông báo;

- Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 8 giờ đến 10 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ, kể từ ngày 02/05/2012;

- Hạn cuối nộp hồ sơ:

+ Ngày 16/05/2012 đối với giáo viên đang công tác trong thành phố Hồ Chí Minh;

+ Ngày 31/05/2012 đối với giáo viên đang công tác tại các tỉnh, thành phố khác;

- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thường xuyên cập nhật tiến độ và kết quả giải quyết thuyên chuyển đến hết ngày 30/06/2012 tại địa chỉ trang Web của Phòng Tổ chức Cán bộ http://www.hcm.edu.vn/phongtccb, chọn mục Thuyên chuyển, chọn Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo hướng dẫn đăng ký, thành phần hồ sơ và cách theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ thuyên chuyển công tác của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai đầy đủ đến cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại đơn vị được biết đồng thời thực hiện tốt các nội dung ghi trong văn bản này;

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc điện thoại số 38.290.927 hoặc 38.291.020./.

 

 

                                                                       GIÁM ĐỐC

Nơinhận:                                                                                                                 

- Như trên;                                                                                    (đã ký)

- Lưu: VT, TC,

                                                                            

         

                                                                              Lê Hồng Sơn
thong-bao1 3


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 06 Tháng 4 2012 16:42