Kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng trường THCS PDF. In Email
Viết bởi Trần Thị Thanh Thủy   
Thứ hai, 27 Tháng 2 2012 14:26

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (công lập và ngoài công lập)

Phòng GDĐT triển khai công văn số 127/KH-GDĐT về kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở (nhấn vào đây để tải về)

Đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS (công lập và ngoài công lập) quan tâm và thực hiện đúng tiến độ theo tinh thần của công văn.

butchi gd2


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: