Kế hoạch tổ chức Ngày hội Em Viết đúng-Viết đẹp Năm học 2011-2012 cấp Quận PDF. In Email
Viết bởi Bùi Văn Ngà   
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2012 10:55

Kính gửi BGH các trường Tiểu học

PGD-ĐT thông báo đến các trường Kế hoạch tổ chức Ngày hội "Em viết đúng-viết đẹp" cấp Quận năm học 2011-2012 (xem đính kèm)

Nhấn vào đây tải về

 

Hinh VSCD

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 22 Tháng 2 2012 05:41