Phòng Giáo Dục Quận 11
Hình ảnh
LỄ KHAI MẠC “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2015”
Thứ ba, 29 Tháng 9 2015

LỄ KHAI MẠC “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2015” Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2015, tại Hội trường trung tâm... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về việc nộp bổ xung chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ văn thư
Thứ tư, 23 Tháng 9 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH và THCS. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo... Đọc thêm...
Hình ảnh
Mẫu báo cáo số liệu đề án 2020
Thứ hai, 21 Tháng 9 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH và THCS Để kịp thời báo cáo số liệu liên quan đến việc liên kết giảng dạy... Đọc thêm...
Hình ảnh
Báo cáo thống kê biến động nhân sự năm học 2015 - 2016 (Gửi về Bộ phận Tổ chức trước ngày 29/9/2015)
Thứ bảy, 19 Tháng 9 2015

              Kính gửi:  - Hiệu trưởng các trường Mầm non,  Tiểu học,  Trung... Đọc thêm...
Về báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2015-2016
Thứ tư, 30 Tháng 9 2015

Kính gửi: Thủ trưởng các trường công lập - ngoài công lập Nhấn vào đây tải... Đọc thêm...
Hình ảnh
LỄ KHAI MẠC “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2015”
Thứ ba, 29 Tháng 9 2015

LỄ KHAI MẠC “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2015” Sáng ngày 28 tháng... Đọc thêm...
Thông báo (bổ sung) Về việc nộp báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016
Chủ nhật, 27 Tháng 9 2015

Các đơn vị nộp file báo cáo (Bao cao cong tac dao tao boi duong.xls) về địa chỉ... Đọc thêm...
V/v báo cáo tình hình và rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư CSVC, TBTH cho giáo dục MN, phổ thông giai đoạn 2016-2020
Thứ sáu, 25 Tháng 9 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học THCS công lập - ngoài công... Đọc thêm...
Thông báo
Hình ảnh
LỊCH KHÁM SỨC KHỎE MẦM NON - ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
Thứ năm, 01 Tháng 10 2015

Lịch khám sức khỏe Mầm Non đợt 1 năm học 2015 - 2016. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Phòng Giáo dục - Hướng dẫn HỒ SƠ xét tặng Giải "Võ Trường Toản" năm 2015
Thứ năm, 01 Tháng 10 2015

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. (Lần thứ hai - Hướng dẫnMẪU  HỒ SƠ - Mới) Nhấn vào... Đọc thêm...
Hình ảnh
Văn bản số 971/GDĐT ngày 22/9/2015 về việc hướng dẫn nội dung tổ chứ "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2015"
Thứ tư, 30 Tháng 9 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TiH và THCS (CL-NCL) Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đế các đơn vị văn bản về hướng... Đọc thêm...
Hình ảnh
Văn bản số 1005/GDĐT-TrH ngày 30/9/2015 về triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi "Lớn lên cùng sách"
Thứ tư, 30 Tháng 9 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL-NCL)  Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị văn bản về triển... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kế hoạch số 982/KH-GDĐT về tổ chức cuộc thi "Prudential - Văn hay chữ tốt" lần thứ 16 năm học 2015 - 2016
Thứ tư, 30 Tháng 9 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL-NCL) Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị kế hoạch tổ chức... Đọc thêm...
Hình ảnh
Mẫu Danh sách Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2015 - 2016
Thứ tư, 30 Tháng 9 2015

       Kính gửi : - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở; (công lập và ngoài công... Đọc thêm...
Hướng dẫn công nhận trường Tiểu học đạt MCLTT, chuẩn Quốc gia
Thứ tư, 30 Tháng 9 2015

Kíng gửi BGH các trường Tiểu học văn bản hướng dẫn công nhận trường Tiểu học đạt MCLTT, chuẩn Quốc gia Quý thầy,... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015” trên địa bàn Quận 11
Thứ hai, 28 Tháng 9 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Vui lòng nhấn vào đây để tải kế hoạch  
Hình ảnh
Lịch tuần 40_2015
Thứ hai, 28 Tháng 9 2015

Kính gởi : Thủ trưởng các đơn vị Nhấn vào đây xem nội dung
Hình ảnh
Thư mời dự Lễ khai mạc “Tuần lễ hương ứng học tập suốt đời năm 2015”
Thứ năm, 24 Tháng 9 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Vui lòng nhấn vào đây để xem thư mời  
Hình ảnh
Thư mời họp mặt
Thứ sáu, 12 Tháng 6 2015

Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển tiếp thư mời của Ban liên lạc phụ trách thiếu nhi các thời kỳ Quận đoàn 11 thân mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
(Khẩn) Thư mời họp mặt ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 11 ( chỉnh sửa)
Chủ nhật, 14 Tháng 12 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Thủ Trưởng các đơn vị thư mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn và Hội thảo về trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (KHẨN)
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Tổng kết hoạt động Y tế trường học năm học 2013 - 2014
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.