Phòng Giáo Dục Quận 11
Hình ảnh
V/v rà soát số lượng giáo viên hộ sản hết thời gian thử việc năm học 2013 -2014
Thứ sáu, 30 Tháng 1 2015

              Kính gửi:  - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở;... Đọc thêm...
Công nhận kết quả trúng tuyển giáo viên mở rộng năm học 2014 - 2015
Thứ sáu, 30 Tháng 1 2015

  Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển xét mở rộng năm học 2014-2015 theo danh sách  ... Đọc thêm...
Kế hoạch kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Thứ năm, 29 Tháng 1 2015

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Hình ảnh
Về việc điều tra, khảo sát nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội năm 2015 (gửi danh sách về PNV trước ngày 30/01/2015
Thứ năm, 29 Tháng 1 2015

Do tính cấp bách của văn bản, đề nghị Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện nội dung trên và gửi... Đọc thêm...
Hình ảnh
V/v rà soát số lượng giáo viên hộ sản hết thời gian thử việc năm học 2013 -2014
Thứ sáu, 30 Tháng 1 2015

              Kính gửi:  - Hiệu trưởng các trường... Đọc thêm...
Công nhận kết quả trúng tuyển giáo viên mở rộng năm học 2014 - 2015
Thứ sáu, 30 Tháng 1 2015

  Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển xét mở... Đọc thêm...
Kế hoạch kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Thứ năm, 29 Tháng 1 2015

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
V/v báo cáo số liệu năm học 2014-2015 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm học 2015-2016
Thứ năm, 29 Tháng 1 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Nhấn vào đây tải về
Hình ảnh
Về việc điều tra, khảo sát nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội năm 2015 (gửi danh sách về PNV trước ngày 30/01/2015
Thứ năm, 29 Tháng 1 2015

Do tính cấp bách của văn bản, đề nghị Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị khẩn... Đọc thêm...
Thông báo
Hình ảnh
Về đăng ký nhu cầu nhà ở
Thứ bảy, 31 Tháng 1 2015

Kính gởi : Thủ trưởng các đơn vị Nhấn vào đây xem nội dung
Hình ảnh
Về thi tuyển công chức năm 2015
Thứ bảy, 31 Tháng 1 2015

Kính gởi : Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhấn vào đây xem nội dung
Kế hoạch thời gian tổ chức Hội nghị Sơ kết Học kỳ I năm học 2014-2015
Thứ năm, 29 Tháng 1 2015

KÍnh gởi: Hiệu trưởng Mầm non, Tiểu học, THCS (Công lập + Ngoài công lập) Nhấn vào đây để xem chi tiết !
Hình ảnh
(KHẨN) Thống kê số lượng, chất lượng CBCCVC và cử học lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính,h C
Thứ tư, 28 Tháng 1 2015

Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 80/PNV ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Phòng nội vụ đề nghị Hiệu trưởng,... Đọc thêm...
Tổ chức sinh hoạt chính trị 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và đón Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015
Thứ tư, 28 Tháng 1 2015

Kính gởi Hiệu trưởng các trường, lớp Mầm non, Tiểu học THCS (Công lập + Ngoài công lập) Nhấn vào đây để xem thông báo... Đọc thêm...
Hình ảnh
KẾ HOẠCH KIỂM TRA Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015
Thứ tư, 28 Tháng 1 2015

Kính gửi: Hiệu Trưởng các đơn vị trường học.   Căn cứ vào Thông tư số 18/2011/TTLT BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011 của Liên... Đọc thêm...
Hình ảnh
LỊCH TIÊM NGỪA SỞI - RUBELLA CHO HỌC SINH MẦM NON (CHÍNH THỨC)
Thứ hai, 26 Tháng 1 2015

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường Mầm Non LỊCH TIÊM NGỪA SỞI - RUBELLA CHO HỌC SINH MẦM NON (CHÍNH THỨC) Nhấn vào... Đọc thêm...
Hình ảnh
V/v lập danh sách đăng ký tham gia CLB Quản lý Ngành GDĐT Quận 11
Thứ hai, 26 Tháng 1 2015

Kính gửi:  - Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS (Công lập)                - Hiệu trưởng... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về việc nộp hình ảnh hoạt động phụ vụ BC sơ kêt công tác HSSV năm học 2014 - 2015
Thứ sáu, 23 Tháng 1 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS Công văn số 85/GDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2015 về việc nộp hình ảnh... Đọc thêm...
Hình ảnh
(Khẩn) Thư mời họp mặt ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 11 ( chỉnh sửa)
Chủ nhật, 14 Tháng 12 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Thủ Trưởng các đơn vị thư mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn và Hội thảo về trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (KHẨN)
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Tổng kết hoạt động Y tế trường học năm học 2013 - 2014
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Họp giao ban Y tế trường học
Thứ tư, 09 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
(KHẨN) Thư mời
Thứ ba, 01 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị thư... Đọc thêm...
 

Lịch công tác

Đơn vị Giáo Dục

Banner quảng cáo
Banner quảng cáo
Banner quảng cáo