Phòng Giáo Dục Quận 11
Hình ảnh
(GẤP) Báo cáo nhanh về nhu cầu tuyển dụng giáo viên, nhân viên đợt 2 năm học 2014 -2015.
Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014

UÛY BAN NHAÂN DAÂN QUAÄN 11                                  ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về thời gian ứng viên nhận giấy giới thiệu phân công công tác và trình diện nhiệm sở (đợt 1/2014)
Thứ tư, 30 Tháng 7 2014

Phòng Giáo dục - Đào tạo thông báo đến các ứng viên trúng tuyển kỳ xét tuyển giáo viên (đợt 1/2014) : Thời gian ứng viên... Đọc thêm...
V/V ĐÓNG GÓP QUỸ NUÔI HEO ĐẤT NĂM 2014
Chủ nhật, 27 Tháng 7 2014

THÔNG BÁO
Hình ảnh
Về Kết quả và thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm học 2014 - 2015 (đợt 1)
Chủ nhật, 27 Tháng 7 2014

ÙY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC... Đọc thêm...
Hình ảnh
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2014
Thứ sáu, 25 Tháng 7 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11                                    ... Đọc thêm...
Hình ảnh
(GẤP) Báo cáo nhanh về nhu cầu tuyển dụng giáo viên, nhân viên đợt 2 năm học 2014 -2015.
Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014

UÛY BAN NHAÂN DAÂN QUAÄN 11                    ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về thời gian ứng viên nhận giấy giới thiệu phân công công tác và trình diện nhiệm sở (đợt 1/2014)
Thứ tư, 30 Tháng 7 2014

Phòng Giáo dục - Đào tạo thông báo đến các ứng viên trúng tuyển kỳ xét tuyển... Đọc thêm...
V/V ĐÓNG GÓP QUỸ NUÔI HEO ĐẤT NĂM 2014
Chủ nhật, 27 Tháng 7 2014

THÔNG BÁO
Hình ảnh
Về Kết quả và thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm học 2014 - 2015 (đợt 1)
Chủ nhật, 27 Tháng 7 2014

ÙY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11           CỘNG HÒA... Đọc thêm...
Hình ảnh
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2014
Thứ sáu, 25 Tháng 7 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11                      ... Đọc thêm...
Thông báo
Hình ảnh
Về đăng ký danh sách dự lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN
Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014

Kính gởi : Các trường tiểu học và THCS ( CL và NVL ) Nhấn vào đây xem nội dung
Hình ảnh
(KHẨN) Nhận Quyết định phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2014
Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014

      Tổ chức PGD thông báo đến hiệu trưởng các đơn vị Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và đơn vị trực... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kế hoạch tập huấn Y tế trường học hè 2014
Thứ tư, 30 Tháng 7 2014

Kính gởi: - Hiệu Trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.                                                          ... Đọc thêm...
V/v nhận kinh phí công đoàn quý 2 năm 2014
Thứ tư, 30 Tháng 7 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Hình ảnh
Bố trí cán bọ y tế chuyên trách tại các trường học ngoài công lập
Thứ ba, 29 Tháng 7 2014

Kính gởi: - Hiệu Trưởng các trường Mầm non Tuổi Thơ,                     ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Đăng ký lớp tập huấn " Nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản"
Thứ hai, 28 Tháng 7 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS, TTKTHN, BDGD  Phòng Giáo dục chuyển đến các đơn vị công văn... Đọc thêm...
Hình ảnh
Lịch bồi dưỡng hè 2014
Thứ hai, 28 Tháng 7 2014

Kính gởi : Thủ trưởng các đơn vị MN, TH, THCS Nhấn vào đây xem nội dung
Hình ảnh
Thông báo Tổ chức: V/v Nộp hồ sơ Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên hết thời gian thử việc 12 tháng năm học 2013-2014
Thứ năm, 24 Tháng 7 2014

Thông báo Tổ chức: V/v Nộp hồ sơ Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo  viên hết thời gian thử việc 12 tháng... Đọc thêm...
Hình ảnh
TIN BUỒN
Thứ năm, 24 Tháng 7 2014

TIN BUỒN                PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO        Bà TẠ THỊ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về rà soát các đối tượng đang phụ trách công tác kế toán tại cơ quan, đơn vị.
Thứ năm, 24 Tháng 7 2014

                              Kính gửi : Hiệu trưởng các đơn vị... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tổng kết hoạt động Y tế trường học năm học 2013 - 2014
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Họp giao ban Y tế trường học
Thứ tư, 09 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
(KHẨN) Thư mời
Thứ ba, 01 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị thư... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn Phòng ngừa lạm dụng thuốc tân dược gây nghiện
Thứ hai, 06 Tháng 1 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Thư mời
Thứ ba, 24 Tháng 12 2013

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TiH, THCS công lập Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các trường thư mời  họp... Đọc thêm...
 

Đơn vị Giáo Dục

Banner quảng cáo
Banner quảng cáo
Banner quảng cáo