Phòng Giáo Dục Quận 11
Hình ảnh
Về Lập danh sách đối tưỡng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
Thứ ba, 30 Tháng 8 2016

Phòng GD&ĐT nhận được công văn của UBND Quận 11 về Lập danh sách đối tưỡng tinh giản biên chế và dự toán kinh... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về Khai giảng năm học mới và Ngày hội đón trẻ Mầm non đến trường năm học 2016 - 2017
Thứ hai, 29 Tháng 8 2016

Kính gửi:             - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (CL-NCL);  ... Đọc thêm...
Hình ảnh
THÔNG TƯ 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC
Thứ năm, 18 Tháng 8 2016

THÔNG TƯ 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT NGÀY 12/5/2016 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC... Đọc thêm...
THÔNG BÁO V/v THỰC HIỆN BÁO CÁO CHI TIẾT THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - QUÝ III- NĂM 2016
Thứ tư, 17 Tháng 8 2016

Kính gửi : Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhấn vào đây để tải về
Hình ảnh
Về Lập danh sách đối tưỡng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
Thứ ba, 30 Tháng 8 2016

Phòng GD&ĐT nhận được công văn của UBND Quận 11 về Lập danh sách đối tưỡng... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về Khai giảng năm học mới và Ngày hội đón trẻ Mầm non đến trường năm học 2016 - 2017
Thứ hai, 29 Tháng 8 2016

Kính gửi:             - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu... Đọc thêm...
Hình ảnh
THÔNG TƯ 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC
Thứ năm, 18 Tháng 8 2016

THÔNG TƯ 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT NGÀY 12/5/2016 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO... Đọc thêm...
THÔNG BÁO V/v THỰC HIỆN BÁO CÁO CHI TIẾT THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - QUÝ III- NĂM 2016
Thứ tư, 17 Tháng 8 2016

Kính gửi : Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhấn vào đây để tải về
Thông báo
Hình ảnh
Báo cáo số liệu đầu năm 2016 2017
Thứ tư, 31 Tháng 8 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Thủ... Đọc thêm...
Hình ảnh
V/v tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ
Thứ ba, 30 Tháng 8 2016

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số:  1087 ... Đọc thêm...
Hình ảnh
V/v nhận Quyết định nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo (quý 1+2/2016) (hoàn chỉnh)
Thứ ba, 30 Tháng 8 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị công lập. Phòng GDĐT thông báo các đơn vị có tên trong danh sách liên hệ đ/c Thanh Thủy... Đọc thêm...
Thông báo Chương trình và Phân công dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017
Thứ hai, 29 Tháng 8 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (Công lập + Ngoài công lập) Nhấn vào đây !
Hình ảnh
Về việc nộp quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe
Thứ hai, 29 Tháng 8 2016

Kính gởi các đơn vị có tên trong văn bản Nhấn vào đây xem chi tiết
Hình ảnh
KHẨN - BÁO CÁO THỰC TRẠNG BIÊN CHẾ HIỆN CÓ VÀ ĐINH MỨC BIÊN CHẾ DỰ KIẾN NĂM HỌC 2016 - 2017
Thứ hai, 29 Tháng 8 2016

                                     Kính gửi: Hiệu... Đọc thêm...
Lịch tuần 36_2016 (chính thức)
Thứ hai, 29 Tháng 8 2016

KÍnh gởi: Thủ trưởng các đơn vị Nhấn vào đây xem lịch tuần 36
Hình ảnh
Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 và treo cờ Tổ quốc (khẩn)
Thứ sáu, 26 Tháng 8 2016

Kính gởi: Thủ trưởng các đơn vị MN, TiH, THCS và Trung Tâm Nhấn vào đây xem nội dung
Hình ảnh
Về tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp quận năm học 2016-2017.
Thứ năm, 25 Tháng 8 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL+NCL) Vui lòng nhấn vào đây xem văn bản          
Hình ảnh
Về kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017 của Sở GD&ĐT Tp.HCM
Thứ năm, 25 Tháng 8 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Vui lòng nhấn vào đây xem văn bản    
Hình ảnh
Thư mời dự Lễ khai mạc “Tuần lễ hương ứng học tập suốt đời năm 2015”
Thứ năm, 24 Tháng 9 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Vui lòng nhấn vào đây để xem thư mời  
Hình ảnh
Thư mời họp mặt
Thứ sáu, 12 Tháng 6 2015

Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển tiếp thư mời của Ban liên lạc phụ trách thiếu nhi các thời kỳ Quận đoàn 11 thân mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
(Khẩn) Thư mời họp mặt ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 11 ( chỉnh sửa)
Chủ nhật, 14 Tháng 12 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Thủ Trưởng các đơn vị thư mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn và Hội thảo về trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (KHẨN)
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Tổng kết hoạt động Y tế trường học năm học 2013 - 2014
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.