Phòng Giáo Dục Quận 11
Hình ảnh
Hướng dẫn tổ chức đánh giá xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS
Thứ tư, 01 Tháng 4 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (Công lập)         Phòng Giáo dục và Đào tạo... Đọc thêm...
Hình ảnh
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường Mầm non, Tiểu học,Trung học cơ sở năm học 2014 – 2015
Thứ tư, 01 Tháng 4 2015

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầmnon, Tiểuhọc, Trung học cơ sở   (Công lập và ngoài công lập)            ... Đọc thêm...
Hình ảnh
(khẩn) Gửi gấp Mail nhu cầu nhân sự năm học 2015 - 2016
Thứ ba, 31 Tháng 3 2015

Đề nghị các trường sau gửi gấp mail  nhu cầu nhân sự về BP Tổ chức    Mầm non 9, Mầm non 11, mầm non 13, Mầm... Đọc thêm...
Hình ảnh
Chiêu sinh lớp BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ năm 2015
Thứ ba, 31 Tháng 3 2015

Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 407/NV ngày 27/3/2015 của PNV về việc mở lớp Giao tiếp ứng xử nơi... Đọc thêm...
Tiến độ nộp hồ sơ khen thưởng và cử đại biểu tham dự Hội nghị tiên tiến điển hình Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 11
Thứ hai, 30 Tháng 3 2015

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS  Nhấn vào đây để xem và kiểm tra - KHẨN !
Hình ảnh
Hướng dẫn tổ chức đánh giá xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn Phó Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS
Thứ tư, 01 Tháng 4 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (Công lập)    ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường Mầm non, Tiểu học,Trung học cơ sở năm học 2014 – 2015
Thứ tư, 01 Tháng 4 2015

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầmnon, Tiểuhọc, Trung học cơ sở  ... Đọc thêm...
V/v thực hiện báo cáo tình hình hộ khẩu, KT3, tạm trú học sinh lớp 5 năm học 2014-2015
Thứ ba, 31 Tháng 3 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Văn Ơn, Hòa Bình, Hàn Hải Nguyên.... Đọc thêm...
Hình ảnh
(khẩn) Gửi gấp Mail nhu cầu nhân sự năm học 2015 - 2016
Thứ ba, 31 Tháng 3 2015

Đề nghị các trường sau gửi gấp mail  nhu cầu nhân sự về BP Tổ chức ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Chiêu sinh lớp BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ năm 2015
Thứ ba, 31 Tháng 3 2015

Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 407/NV ngày 27/3/2015 của PNV về... Đọc thêm...
Thông báo
Hình ảnh
NHẬN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN KT3 , GIÁO VIÊN MỞ RỘNG BỔ SUNG NĂM 2015 VÀ QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Thứ tư, 01 Tháng 4 2015

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sau liên hệ bộ phận Tổ chức (đ/c Thiện) nhận gấp các loại quyết định sau: I.... Đọc thêm...
Hình ảnh
Thông báo Tổ chức lớp kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chướng trình bồi dưỡng lãnh đạo năm 2015
Thứ tư, 01 Tháng 4 2015

Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 407/TB-Nv ngày 27/3/2015 về Thông báo Tổ chức lớp kỹ năng lãnh đạo,... Đọc thêm...
Hình ảnh
KHẨN: về việc nộp báo cáo tháng Thanh niên - Tháng 3/2015
Thứ ba, 31 Tháng 3 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TiH, THCS. Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị công văn số 296/GDĐT ngày... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ho gà, bệnh sởi trong trường học
Thứ hai, 30 Tháng 3 2015

Kính gửi:  Hiệu trưởng các đơn vị trường học.             Căn cứ công văn... Đọc thêm...
Thi đua - Khen thưởng Quyết định 161/QĐ-UNBND quy định khen thưởng
Thứ hai, 30 Tháng 3 2015

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS Nhấn vào đây để xem và thực hiện (New) !
Hình ảnh
KHẨN: Về hồ sơ đăng ký đơn vị đạt "An toàn về an ninh trật tự" năm 2015
Thứ hai, 30 Tháng 3 2015

Kính gửi: Thủ trưởng các trường THCS, TT KHTHHN, Trường 15/5. Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị các biểu... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2014 – 2015
Thứ hai, 30 Tháng 3 2015

  Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầm  non, Tiểu  học, Trung học cơ sở  (Công lập)            ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kế hoạch triển khai công tác GDPL ngành GDĐT-Q11 năm 2015
Chủ nhật, 29 Tháng 3 2015

Kính gởi : Thủ Trưởng các đơn vị trực thuộc Nhấn vào đây xem nội dung
Hình ảnh
Bổ sung địa chỉ nơi cư trú của học sinh sinh viên
Thứ bảy, 28 Tháng 3 2015

Kính gửi: Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Phòng GDĐT Quận 11 nhận công văn số 118/BHXH ngày 17/3/2015 của Bảo hiểm... Đọc thêm...
Hội nghi Tuyên dương điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 11 giai đoạn 2009-2014
Thứ ba, 24 Tháng 3 2015

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (Công lập) + Hiệu trưởng, Chủ trường, Chủ lớp (Ngoài Công... Đọc thêm...
Hình ảnh
(Khẩn) Thư mời họp mặt ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 11 ( chỉnh sửa)
Chủ nhật, 14 Tháng 12 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Thủ Trưởng các đơn vị thư mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn và Hội thảo về trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (KHẨN)
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Tổng kết hoạt động Y tế trường học năm học 2013 - 2014
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Họp giao ban Y tế trường học
Thứ tư, 09 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
(KHẨN) Thư mời
Thứ ba, 01 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị thư... Đọc thêm...
 

Lịch công tác

Đơn vị Giáo Dục

Banner quảng cáo
Banner quảng cáo
Banner quảng cáo