Phòng Giáo Dục Quận 11
Hình ảnh
KHẨN: Về thời gian nộp sản phẩm hội thi sáng tạo cấp thành phố
Thứ sáu, 27 Tháng 5 2016

Kính gửi: Hiệu trường TH, THCS (CL).   Nhấn vào đây để xem và tải về.
Hình ảnh
KHẨN: Văn bản số 457/GDĐT ngày 15/5/2016 về việc triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2015 - 2016 (điều chỉnh)
Thứ năm, 26 Tháng 5 2016

Kính gửi:              - Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS (CL-NCL);          ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Hồ sơ xin cấp phép dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường
Thứ tư, 25 Tháng 5 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS.   Hồ sơ trong nhà trường. Hồ sơ ngoài nhà trường.
Hình ảnh
Thông báo về nhận học bổng
Thứ bảy, 21 Tháng 5 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS (CL).   Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Phụ nữ Thành... Đọc thêm...
Hình ảnh
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO VÀ XÉT THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015-2016
Thứ sáu, 20 Tháng 5 2016

Kính gửi : Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc Nhấn vào đây để tải về
Hình ảnh
KHẨN: Về thời gian nộp sản phẩm hội thi sáng tạo cấp thành phố
Thứ sáu, 27 Tháng 5 2016

Kính gửi: Hiệu trường TH, THCS (CL).   Nhấn vào đây để xem và tải về.
Hình ảnh
Hồ sơ xin cấp phép dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường
Thứ tư, 25 Tháng 5 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS.   Hồ sơ trong nhà trường. Hồ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Thông báo về nhận học bổng
Thứ bảy, 21 Tháng 5 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS (CL).   Phòng Giáo dục và... Đọc thêm...
Thông báo
Hình ảnh
Kế hoạch số 456/KH-GDĐT ngày 25/5/2016 về kế hoạch triển khai quy chế dân chủ cơ sở năm 2016
Thứ năm, 26 Tháng 5 2016

Kính gửi:              - Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS (CL-NCL);          ... Đọc thêm...
Nhãn Đĩa CD Thi đua - Khen thưởng
Thứ tư, 25 Tháng 5 2016

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường. Nhấn vào đây !
KHẨN - Báo cáo Tổng hợp điểm Thi đua - Khen thưởng năm học 2015-2016
Thứ tư, 25 Tháng 5 2016

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường ! Nhấn vào đây !
Mẫu Báo cáo Sáng kiến và Danh sách công nhận Sáng kiến
Thứ tư, 25 Tháng 5 2016

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường. Nhấn vào đậy !
Thông báo - Hướng dẫn Tổng kết Thi đua - Khen thưởng năm học 2015-2016 (Lần 2)
Thứ tư, 25 Tháng 5 2016

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường ! Bảng điểm 1.100 thiếu File Phòng Tài chánh - Kế hoạch, các đơn vị cử người lên... Đọc thêm...
Hình ảnh
Thời gian nhập học lớp TC Chính trị hành chính (đợt 3 và đợt 5) do Sở Nội vụ tổ chức
Thứ ba, 24 Tháng 5 2016

lthoi gian lop 3     thời gian lóp 1 dot 5       thời gian lop 2 dot 5       thời gian lop 3 dot 5  ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về phân công dự lễ Tổng kết năm học 2015-2016
Thứ ba, 24 Tháng 5 2016

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Vui lòng nhấn vào đây xem văn bản      
Hình ảnh
THAM DỰ TẬP HUẤN HÈ 2016 CỦA SỞ GDĐT TP.HCM
Thứ hai, 23 Tháng 5 2016

          Kính gửi: Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Căn cứ Kế hoạch số 1301/KH-GDĐT-HSSV ngày... Đọc thêm...
Lịch tuần 22_2016
Thứ hai, 23 Tháng 5 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Vui lòng nhấn vào đây xem lịch tuần
Hình ảnh
Danh sách CB, Vc tham gia lớp Trung cấp chính trị hành chính do SNV tổ chức
Thứ bảy, 21 Tháng 5 2016

Kính gửi HT các đơn vi MN, PT   xem file để biết danh sách và thời gian nhập học   danh sách đợt 5  
Hình ảnh
Thư mời dự Lễ khai mạc “Tuần lễ hương ứng học tập suốt đời năm 2015”
Thứ năm, 24 Tháng 9 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Vui lòng nhấn vào đây để xem thư mời  
Hình ảnh
Thư mời họp mặt
Thứ sáu, 12 Tháng 6 2015

Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển tiếp thư mời của Ban liên lạc phụ trách thiếu nhi các thời kỳ Quận đoàn 11 thân mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
(Khẩn) Thư mời họp mặt ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 11 ( chỉnh sửa)
Chủ nhật, 14 Tháng 12 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Thủ Trưởng các đơn vị thư mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn và Hội thảo về trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (KHẨN)
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Tổng kết hoạt động Y tế trường học năm học 2013 - 2014
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.