Phòng Giáo Dục Quận 11
Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn năm 2015
Thứ năm, 27 Tháng 11 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt III - năm 2014
Thứ năm, 27 Tháng 11 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Hình ảnh
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/2014)
Thứ hai, 24 Tháng 11 2014

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/2014) Sáng ngày 20/11/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Lãnh đạo... Đọc thêm...
Hình ảnh
LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 ĐẾN THĂM VÀ CHÚC MỪNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11 NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2014
Thứ hai, 24 Tháng 11 2014

LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 ĐẾN THĂM VÀ CHÚC MỪNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11 NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO... Đọc thêm...
Hình ảnh
Lễ kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2014) và Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo quận 11
Thứ sáu, 21 Tháng 11 2014

Lễ kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2014) và Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng ngành Giáo dục... Đọc thêm...
Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn năm 2015
Thứ năm, 27 Tháng 11 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt III - năm 2014
Thứ năm, 27 Tháng 11 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Về việc báo cáo dự kiến tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2015-2016
Thứ năm, 27 Tháng 11 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng trường tiểu học, THCS công lập, ngoài công lập Nhấn vào... Đọc thêm...
Hình ảnh
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/2014)
Thứ hai, 24 Tháng 11 2014

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/2014) Sáng ngày 20/11/2014, Phòng... Đọc thêm...
Hình ảnh
LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 ĐẾN THĂM VÀ CHÚC MỪNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11 NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2014
Thứ hai, 24 Tháng 11 2014

LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 ĐẾN THĂM VÀ CHÚC MỪNG PHÒNG GIÁO DỤC... Đọc thêm...
Thông báo
Hình ảnh
Kế hoạch số 1099/KH-GDĐT về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp dân, giải quyết KNTC trong ngành GDĐT
Thứ sáu, 28 Tháng 11 2014

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc - Thực hiện văn bản số 196/KH-UBND ngày 24/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về thành lập Hội cựu chiến binh Ngành GDĐT
Thứ năm, 27 Tháng 11 2014

Kính gởi : Thủ trưởng các đơn vị trường học Nhấn vào đây xem nội dung
Văn bản UBND Quận 11 hướng dẫn Hội nghi Thi đua điển hình Tiên tiến quận
Thứ tư, 26 Tháng 11 2014

Nhấn vào đây để tải (xem thêm văn bản 1081/KH-GDĐT)
Hình ảnh
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI THI HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHỐI THCS
Thứ tư, 26 Tháng 11 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS Vui lòng nhấn vào đây để xem kết quả  
Thông báo Kết luận giao ban Hiệu trưởng ngày 11 tháng 11 năm 2014
Thứ tư, 26 Tháng 11 2014

Nhấn vào đây để xem
Hình ảnh
Lịch tiêm ngừa Sởi - Rubella khối Tiểu học
Thứ ba, 25 Tháng 11 2014

LỊCH TIÊM NGỪA SỞI - RUBELLA TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC. Nhấn vào đây để xem
Danh sách Tập thể Lao động Xuất sắc từ Năm học 2009-2010 đến 2013-2014)
Thứ ba, 25 Tháng 11 2014

Nhấn vào đây để tải vế
Hướng dẫn HỘi Nghị Thi Đua Quận 11
Thứ ba, 25 Tháng 11 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hình ảnh
Thư mời + danh sách Thầy, Cô dự tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài (đợt 14).
Thứ ba, 25 Tháng 11 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Vui lòng nhấn vào đây để xem văn bản  
Hình ảnh
THÔNG BÁO Một số nội dung liên quan Hội thi “Nghiên cứu khoa học” Khối THCS Năm học 2014 – 2015
Thứ ba, 25 Tháng 11 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS Vui lòng nhấn vào đây để xem thông báo  
Hình ảnh
Tập huấn và Hội thảo về trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (KHẨN)
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Tổng kết hoạt động Y tế trường học năm học 2013 - 2014
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Họp giao ban Y tế trường học
Thứ tư, 09 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
(KHẨN) Thư mời
Thứ ba, 01 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị thư... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn Phòng ngừa lạm dụng thuốc tân dược gây nghiện
Thứ hai, 06 Tháng 1 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
 

Lịch công tác

Đơn vị Giáo Dục

Banner quảng cáo
Banner quảng cáo
Banner quảng cáo