Phòng Giáo Dục Quận 11
Hình ảnh
V/v thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường phổ thông.
Thứ năm, 30 Tháng 10 2014

Kính gửi : Hiệu trưởng các đơn vị trường tiểu học, trung học cơ sở và đơn vị trực thuộc     Xem nội dung... Đọc thêm...
Hướng dẫn thay đổi bổ sung nhân sự BCH công đoàn
Thứ tư, 29 Tháng 10 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Hình ảnh
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN: TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ "ĐỔI MỚI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GD ÂM NHẠC"
Thứ hai, 27 Tháng 10 2014

Hoạt động nghe hát của lớp Mầm Dạy trẻ hưởng ứng nghe nhạc và tập vận động theo nhạc ở nhóm nhà trẻ CHUYÊN... Đọc thêm...
V/v đề cử tập huấn nâng cao hiểu biết về chính trị và pháp luật năm 2014
Thứ sáu, 24 Tháng 10 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Hình ảnh
V/v thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường phổ thông.
Thứ năm, 30 Tháng 10 2014

Kính gửi : Hiệu trưởng các đơn vị trường tiểu học, trung học cơ sở và đơn... Đọc thêm...
Hướng dẫn thay đổi bổ sung nhân sự BCH công đoàn
Thứ tư, 29 Tháng 10 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Khảo sát số liệu và triển khai chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục
Thứ hai, 27 Tháng 10 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập,... Đọc thêm...
Hình ảnh
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN: TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ "ĐỔI MỚI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GD ÂM NHẠC"
Thứ hai, 27 Tháng 10 2014

Hoạt động nghe hát của lớp Mầm Dạy trẻ hưởng ứng nghe nhạc và tập vận động... Đọc thêm...
V/v đề cử tập huấn nâng cao hiểu biết về chính trị và pháp luật năm 2014
Thứ sáu, 24 Tháng 10 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Thông báo
Hình ảnh
Về báo cáo số liệu CBCC( PCGD )
Thứ năm, 30 Tháng 10 2014

Kính gởi : Thủ trưởng các đơn vị MN, TiH, THCS và GĐ/TTKTTHHN Nhấn vào đây xem nội dung
Hình ảnh
Báo cáo kết quả thực hiện khắc phục sau kết luận thanh tra toàn diện tại các trường năm học 2013 - 2014
Thứ năm, 30 Tháng 10 2014

Kính gửi:                 -     Hiệu trưởng các trường Mầm non: phường... Đọc thêm...
Hình ảnh
(Phòng Nội vụ) Báo cáo thống kê công tác và triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
Thứ tư, 29 Tháng 10 2014

Phòng Nội vụ nhờ Phòng Giáo dục chuyển giúp nội dung hai văn bản triển khai đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phòng... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kinh phí Khám sức khỏe học sinh Mầm Non tháng 10 - 2014
Thứ ba, 28 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các trường Mầm Non Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
LỊCH KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH THÁNG 11 - 12/2014
Thứ ba, 28 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. LỊCH KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH THÁNG 11 - 12/2014. Nhấn vào đây để xem chi... Đọc thêm...
Hình ảnh
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG
Thứ ba, 28 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các trường Tiểu học. Căn cứ công văn số 3748/GDĐT-HSSV ngày 21/10/2014 của Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh,... Đọc thêm...
V/v nộp dự toán thu chi và qui chế chi tiêu nội bộ năm 2013, 2014
Thứ hai, 27 Tháng 10 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
KE HOACH CONG TAC NU CONG
Thứ hai, 27 Tháng 10 2014

Xem tại đây
Tham gia các hội thao hội thi do CĐGD Thành phố tổ chức
Thứ hai, 27 Tháng 10 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Hình ảnh
Hướng dẫn chuẩn bị khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức , lễ công nhận đạt chất lượng giáo dục.
Thứ hai, 27 Tháng 10 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Vui lòng nhấn vào đây để xem hướng dẫn    
Hình ảnh
Tập huấn và Hội thảo về trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (KHẨN)
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Tổng kết hoạt động Y tế trường học năm học 2013 - 2014
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Họp giao ban Y tế trường học
Thứ tư, 09 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
(KHẨN) Thư mời
Thứ ba, 01 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị thư... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn Phòng ngừa lạm dụng thuốc tân dược gây nghiện
Thứ hai, 06 Tháng 1 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
 

Lịch công tác

Đơn vị Giáo Dục

Banner quảng cáo
Banner quảng cáo
Banner quảng cáo