Phòng Giáo Dục Quận 11
V/v cap kinh phi cong doan quy 3 nam 2014
Thứ tư, 22 Tháng 10 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
V/v đôn đốc vận động tham gia quỹ tương trợ ngành năm 2014
Thứ hai, 13 Tháng 10 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
V/v vận động ủng hộ quỹ "Mái ấm công đoàn_hỗ trợ nhà giáo và NLĐ trong ngành giáo dục
Thứ hai, 13 Tháng 10 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
V/v cap kinh phi cong doan quy 3 nam 2014
Thứ tư, 22 Tháng 10 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
V/v đôn đốc vận động tham gia quỹ tương trợ ngành năm 2014
Thứ hai, 13 Tháng 10 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
V/v vận động ủng hộ quỹ "Mái ấm công đoàn_hỗ trợ nhà giáo và NLĐ trong ngành giáo dục
Thứ hai, 13 Tháng 10 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Thông báo
Hình ảnh
Về chấn chỉnh công tác tham quan, dã ngoại
Thứ tư, 22 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu trưởng các trường MN, TiH và THCS (Cl - NCL) Phòng Giáo dục chuyển đến các đơn vị công văn số 972/GDĐT ngày... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lên lớp năm học 2014 -2015
Thứ tư, 22 Tháng 10 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL - NCL) Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 chuyển đến các đơn vị kế hoạch... Đọc thêm...
V/v cap kinh phi cong doan quy 3 nam 2014
Thứ tư, 22 Tháng 10 2014

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Hình ảnh
Kinh phí Khám sức khỏe học sinh tháng 8 - 9/2014
Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Về việc lập danh sách nghỉ hưu ( khẩn )
Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014

Kính gởi : Hiệu trưởng các trường MN, TH,TH và GĐ/TTKT Nhấn vào đây xem nội dung
Hình ảnh
Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2014 - 2015
Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị kế hoạch số 902/KH-GDĐT... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kế hoạch kiểm tra dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2014 -2015
Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TiH, THCS Phòng Giáo dục chuyển đến các đơn vị kế hoạch số 933/KH-GDĐT ngày 10 tháng... Đọc thêm...
Hình ảnh
Các biểu mẫu về Dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường
Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TiH, THCS Phòng Giáo dục chuyển đến các đơn vị biểu mẫu xin cấp phép dạy thêm, học... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về rà soát việc triển khai chương trình SMAS 3.0
Thứ sáu, 17 Tháng 10 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (CL+NCL) Thực hiện văn bản số 3651/GDĐT-VP ngày 14 tháng 10 năm... Đọc thêm...
Hình ảnh
(KHẨN) LẬP DANH SÁCH CÁN BỘ Y TẾ ĐỀ NGHỊ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014
Thứ năm, 16 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu trưởng các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS và trực thuộc   Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị HT... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn và Hội thảo về trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (KHẨN)
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Tổng kết hoạt động Y tế trường học năm học 2013 - 2014
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Họp giao ban Y tế trường học
Thứ tư, 09 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
(KHẨN) Thư mời
Thứ ba, 01 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị thư... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn Phòng ngừa lạm dụng thuốc tân dược gây nghiện
Thứ hai, 06 Tháng 1 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
 

Lịch công tác

Đơn vị Giáo Dục

Banner quảng cáo
Banner quảng cáo
Banner quảng cáo