Phòng Giáo Dục Quận 11
Hình ảnh
V/v thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2016 - 2017
Thứ năm, 23 Tháng 2 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học và trực thuộc (Công lập, ngoài công lập)... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kế hoạch kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nự (08/3/1910 - 08/3/2017)
Thứ ba, 21 Tháng 2 2017

Kính gửi: Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học và trực thuộc (Công lập, ngoài công lập) (Nhấn vào đây... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về thực hiện báo cáo số liệu Công tác HSSV và y tế trường học năm học 2016 - 2017
Thứ hai, 20 Tháng 2 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trugn học cơ sở. (CL) Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ... Đọc thêm...
Hình ảnh
V/v thực hiện báo cáo số liệu Ban chấp hành, UBKT Công đoàn cơ sở năm 2017
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017

Kính gửi: Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học và trực thuộc (Công lập, ngoài công lập)      ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kế hoạch liên tịch số ;/2017/KHLT-NTN-PGD&ĐT về liên hoan KHoa học với đời sống năm học 2016 - 2017
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trương TH, THCS (CL-NCL).   Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch liên tịch liên... Đọc thêm...
Hình ảnh
V/v thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm học 2016 - 2017
Thứ năm, 23 Tháng 2 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kế hoạch kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nự (08/3/1910 - 08/3/2017)
Thứ ba, 21 Tháng 2 2017

Kính gửi: Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học và trực thuộc (Công... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về thực hiện báo cáo số liệu Công tác HSSV và y tế trường học năm học 2016 - 2017
Thứ hai, 20 Tháng 2 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trugn học cơ sở. (CL) Phòng... Đọc thêm...
Hình ảnh
V/v thực hiện báo cáo số liệu Ban chấp hành, UBKT Công đoàn cơ sở năm 2017
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017

Kính gửi: Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học và trực thuộc (Công... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kế hoạch liên tịch số ;/2017/KHLT-NTN-PGD&ĐT về liên hoan KHoa học với đời sống năm học 2016 - 2017
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trương TH, THCS (CL-NCL).   Phòng Giáo dục và Đào tạo... Đọc thêm...
Thông báo
Lịch tuần 08_2017
Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017

Kính gởi: Thủ trưởng các đơn vị VP thử nghiệm để kiểm tra  Nhấn vào đây xem lịch tuần
Thông báo lớp kỹ năng lãnh dạo
Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017

Kính gởi: Thủ trưởng các đơn vị Nhấn vào đây xem nội dung
Hình ảnh
V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2017
Thứ năm, 23 Tháng 2 2017

Kính gửi: Chủ tịch Công đoàn Cơ sở các đơn vị trường học và trực thuộc (Công lập, Ngoài công lập) (Nhấn vào đây... Đọc thêm...
Họp mặt ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Thứ năm, 23 Tháng 2 2017

Thư mời
Hình ảnh
V/v Kiểm tra chuyên đề "Việc thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ" NH 2016 - 2017 tại các trường Mầm non (NCL)
Thứ năm, 23 Tháng 2 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non Họa Mi, Mầm non Lữ Gia, Mầm non Việt Anh, Mầm non Táo Vàng, Mầm non Mỹ Úc (Nhấn... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong trường học
Thứ hai, 20 Tháng 2 2017

Kính gửi:                                                ... Đọc thêm...
Hình ảnh
V/v tham dự lễ phát động chương trình "Cán bộ, giáo viên nữ khỏe, đẹp, tự tin và thành công thời hiện đại"
Thứ hai, 20 Tháng 2 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng và chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học và trực thuộc. (Nhấn vào đây để tải... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tổ chức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
Thứ hai, 20 Tháng 2 2017

Kính gửi:  Hiệu Trưởng các đơn vị trường học.   Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2017),... Đọc thêm...
Hình ảnh
Chiêu sinh lớp kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở năm 2017
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017

Xem văn bản dưới đây       Mẫu: STT, Ho ten, Ngay sinh, Nữ, Chức vu, đơn vi công tác, Đăng ký học (thứ 3,5 hay... Đọc thêm...
Hình ảnh
Thông báo tạm dừng vòng thi Toán Tiếng Việt cấp Quận/Huyện ngày 17/02/2017
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học THCS Vui lòng nhấn vào đây để xem thông báo của BTC hội thi Thông báo tạm... Đọc thêm...
Hình ảnh
Thư mời dự Lễ khai mạc “Tuần lễ hương ứng học tập suốt đời năm 2015”
Thứ năm, 24 Tháng 9 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Vui lòng nhấn vào đây để xem thư mời  
Hình ảnh
Thư mời họp mặt
Thứ sáu, 12 Tháng 6 2015

Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển tiếp thư mời của Ban liên lạc phụ trách thiếu nhi các thời kỳ Quận đoàn 11 thân mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
(Khẩn) Thư mời họp mặt ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 11 ( chỉnh sửa)
Chủ nhật, 14 Tháng 12 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Thủ Trưởng các đơn vị thư mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn và Hội thảo về trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (KHẨN)
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Tổng kết hoạt động Y tế trường học năm học 2013 - 2014
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.