Phòng Giáo Dục Quận 11
Công văn 524/GDĐT về việc rút kinh nghiệm thực hiện MTPTVĐ trong trường MN
Thứ ba, 26 Tháng 5 2015

images/MN ket luan kt MT PTVD 14-15- duyet.doc Kính gửi : Hiệu trưởng Mầm non(CL-NCL) Công văn 524/GDĐT về việc rút kinh nghiệm thực... Đọc thêm...
Tư liệu - Danh sách Tổng Phụ trách Đội từ 1977-2015
Thứ hai, 25 Tháng 5 2015

Kính gởi: Hiệu trưởng + Tổng phụ trách Đội các trường Tiểu học và THCS Nhấn vào đây !
V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết xét thi đua NH2014-2015 và báo cáo quý 2 năm 2015
Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Hình ảnh
{KHẦN - PHÒNG NỘI VỤ} Thực hiện quy trình chuyển tiếp đối với viên chức các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và đơn vị trực thuộc
Thứ năm, 21 Tháng 5 2015

  Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, lập danh sách báo cáo theo Mẫu 1, 2, 3, 4 (đính kèm... Đọc thêm...
V/v đôn đốc vận động đóng góp ủng hộ "Tháng công nhân" lần 7 năm 2015
Thứ tư, 20 Tháng 5 2015

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
V/v triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2014-2015
Thứ tư, 27 Tháng 5 2015

Kính gửi: Thủ trưởng các trường công lập, ngoài công lập. Nhấn vào đây tải... Đọc thêm...
Công văn 524/GDĐT về việc rút kinh nghiệm thực hiện MTPTVĐ trong trường MN
Thứ ba, 26 Tháng 5 2015

images/MN ket luan kt MT PTVD 14-15- duyet.doc Kính gửi : Hiệu trưởng Mầm non(CL-NCL) Công... Đọc thêm...
Tư liệu - Danh sách Tổng Phụ trách Đội từ 1977-2015
Thứ hai, 25 Tháng 5 2015

Kính gởi: Hiệu trưởng + Tổng phụ trách Đội các trường Tiểu học và THCS Nhấn... Đọc thêm...
V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết xét thi đua NH2014-2015 và báo cáo quý 2 năm 2015
Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015

Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Hình ảnh
{KHẦN - PHÒNG NỘI VỤ} Thực hiện quy trình chuyển tiếp đối với viên chức các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và đơn vị trực thuộc
Thứ năm, 21 Tháng 5 2015

  Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, lập danh sách... Đọc thêm...
Thông báo
Hình ảnh
Báo cáo sơ kết 3 năm BDTX
Thứ ba, 26 Tháng 5 2015

Kính gởi : Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS (CL-NCL), TT/KTTH-HN. Nhấn vào đây xem nội dung
Hình ảnh
Báo cáo sơ kết 3 năm BDTX
Thứ ba, 26 Tháng 5 2015

Kính gởi : Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS (CL-NCL), TT/KTTH-HN. Nhấn vào đây xem nội dung
Hình ảnh
Mẫu hồ sơ dạy thên học thêm
Thứ ba, 26 Tháng 5 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH và THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị Biểu mẫu dạy thêm... Đọc thêm...
Hình ảnh
HỆ THỐNG MỘT SỐ CÁC VĂN BẢN QUAN TRỌNG THÁNG 4, 5 NĂM 2015
Thứ ba, 26 Tháng 5 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Vui lòng nhấn vào đây để tải về  
Hình ảnh
Về Thông báo đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD
Thứ hai, 25 Tháng 5 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS. Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị Thông báo số 519/TB-GDĐT ngày... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kế hoạch tham dự tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo hiểm y tế học sinh và y tế trường học hè 2015
Thứ hai, 25 Tháng 5 2015

KẾ HOẠCH THAM DỰ TẬP HUẤN, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, Y TẾ TRƯỜNG HỌC HÈ 2015... Đọc thêm...
Hình ảnh
(KHẨN) Báo cáo khẩn việc thực hiện chế độ phụ cấp cho Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn năm học 2014 - 2015
Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015

              Kính gửi:  - Hiệu trưởng các trường Mầm non,  Tiểu học,  Trung... Đọc thêm...
KHẨN ! Hướng dẫn xét Chiến sĩ thi đua thành phố năm học 2014-2015
Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường - KHẨN - Nhấn vào đây ! New
Phân công dự lễ Tổng kết năm học 2014-2015
Thứ năm, 21 Tháng 5 2015

Kính gởi: HIệu trưởng các trường Nhấn vào đây !
MẪU HỒ SƠ Thi đua - Khen thưởng Năm học 2014-2015
Thứ năm, 21 Tháng 5 2015

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Bồi dưỡng giáo dục + Giám đốc TT.KTTHDN. Lưu ý: Mẫu Thống... Đọc thêm...
Hình ảnh
(Khẩn) Thư mời họp mặt ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 11 ( chỉnh sửa)
Chủ nhật, 14 Tháng 12 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Thủ Trưởng các đơn vị thư mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn và Hội thảo về trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (KHẨN)
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Tổng kết hoạt động Y tế trường học năm học 2013 - 2014
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Họp giao ban Y tế trường học
Thứ tư, 09 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
(KHẨN) Thư mời
Thứ ba, 01 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị thư... Đọc thêm...
 

Lịch công tác

Đơn vị Giáo Dục

Banner quảng cáo
Banner quảng cáo
Banner quảng cáo