Phòng Giáo Dục Quận 11
Hình ảnh
Chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành, quản lý và tâm lý lãnh đạo
Thứ năm, 24 Tháng 7 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11                                    ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục được ban hành từ năm 2008 đến hết năm 2012 hết hiệu lực
Thứ năm, 24 Tháng 7 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1020/QĐ-BGDĐT Hà Nội,... Đọc thêm...
V/v tổ chức HN tập huấn công tác thi đua khen thưởng và tổng kết công đoàn NH2013-2014
Thứ tư, 16 Tháng 7 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
V/v tổ chức HN tập huấn công tác thi đua khen thưởng và tổng kết công đoàn NH2013-2014
Thứ tư, 16 Tháng 7 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Hình ảnh
THÔNG BÁO về thời gian ứng viên đến rà soát dữ liệu và phỏng vấn xét tuyển Giáo viên năm học 2014-2015
Thứ tư, 02 Tháng 7 2014

          ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11           CỘNG HÒA... Đọc thêm...
Hình ảnh
Chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành, quản lý và tâm lý lãnh đạo
Thứ năm, 24 Tháng 7 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11                      ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục được ban hành từ năm 2008 đến hết năm 2012 hết hiệu lực
Thứ năm, 24 Tháng 7 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự... Đọc thêm...
V/v tổ chức HN tập huấn công tác thi đua khen thưởng và tổng kết công đoàn NH2013-2014
Thứ tư, 16 Tháng 7 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây... Đọc thêm...
V/v tổ chức HN tập huấn công tác thi đua khen thưởng và tổng kết công đoàn NH2013-2014
Thứ tư, 16 Tháng 7 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây... Đọc thêm...
Hình ảnh
THÔNG BÁO về thời gian ứng viên đến rà soát dữ liệu và phỏng vấn xét tuyển Giáo viên năm học 2014-2015
Thứ tư, 02 Tháng 7 2014

          ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11          ... Đọc thêm...
Thông báo
Hình ảnh
Thông báo Tổ chức: V/v Nộp hồ sơ Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hết thời gian thử việc 12 tháng năm học 2013-2014
Thứ năm, 24 Tháng 7 2014

Thông báo Tổ chức: V/v Nộp hồ sơ Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hết thời gian thử việc 12 tháng... Đọc thêm...
Hình ảnh
TIN BUỒN
Thứ năm, 24 Tháng 7 2014

TIN BUỒN                PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO        Bà TẠ THỊ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về rà soát các đối tượng đang phụ trách công tác kế toán tại cơ quan, đơn vị.
Thứ năm, 24 Tháng 7 2014

                              Kính gửi : Hiệu trưởng các đơn vị... Đọc thêm...
Hình ảnh
Danh sách xe tham dự tập huấn và TK công tác Công Đoàn
Thứ tư, 23 Tháng 7 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường MN, TiH và THCS Công đoàn Giáo dục chuyển đến các trường Danh sách... Đọc thêm...
Hình ảnh
Nhăc nhở các trường cập nhật nâng lương trên Hồ sơ điện tử Sở Nội vụ
Thứ bảy, 19 Tháng 7 2014

Phòng Nội vụ có văn bản số 894/NV ngày 2/7/2014 về nhăc nhở các đơn vị sau cập nhật HS lương trên Hồ sơ điện tử của... Đọc thêm...
Hình ảnh
TIN BUỒN :
Thứ sáu, 18 Tháng 7 2014

  PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÔNG BÁO :   Ông Nguyễn Thế Truật, Chồng của bà Lưu Bích Ý - Hiệu trưởng trường... Đọc thêm...
V/v tổ chức HN tập huấn công tác thi đua khen thưởng và tổng kết công đoàn NH2013-2014
Thứ năm, 17 Tháng 7 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS các trường Nhấn vào đây tải về
Hình ảnh
Công văn về việc triển khai chiến dịch truyền thông " Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em
Thứ tư, 16 Tháng 7 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH và THCS  Phòng Giáo dục huyển đến các đơn vị công văn số 623/GDĐT ngày 15... Đọc thêm...
Hình ảnh
Công văn về việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm ngày toàn dân bảo vệ ANTQ
Thứ tư, 16 Tháng 7 2014

Kính gửi: Hiệu trưởg các trường MN, TiH và THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển các đơn vị công văn số 612/GDĐT ngày... Đọc thêm...
Hình ảnh
Công văn nhắc nhở nộp Báo cáo tổng kết chính trị tư tưởng NH 2013 - 2014
Thứ tư, 16 Tháng 7 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH và THCS  Phòng Giáo dục chuyển đến các đơn vị công văn số 615/GDĐT ngày... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tổng kết hoạt động Y tế trường học năm học 2013 - 2014
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Họp giao ban Y tế trường học
Thứ tư, 09 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
(KHẨN) Thư mời
Thứ ba, 01 Tháng 4 2014

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị thư... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn Phòng ngừa lạm dụng thuốc tân dược gây nghiện
Thứ hai, 06 Tháng 1 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Thư mời
Thứ ba, 24 Tháng 12 2013

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TiH, THCS công lập Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các trường thư mời  họp... Đọc thêm...
 

Lịch công tác

Đơn vị Giáo Dục

Banner quảng cáo
Banner quảng cáo
Banner quảng cáo