Phòng Giáo Dục Quận 11
Hình ảnh
Thông tư số 33/2015/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức khôn
Thứ ba, 02 Tháng 2 2016

Kính gửi Hiệu trường các đơn vị Mầm non, Phổ thông, Trực thuộc.     Xem thông tin theo link sau:   http://www.hcm.edu.vn/thong-tu-bo-gddt/thong-tu-so-332015tt-bgddt-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-352010tt-vbct41196-53143.aspx... Đọc thêm...
Hình ảnh
Mẫu thống kê Giáo viên và cơ sở vật chất
Thứ năm, 28 Tháng 1 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.    Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng... Đọc thêm...
Hình ảnh
Văn bản số 83/GĐT ngày 25/01/2016 về việc báo cáo số liệu NH 2015 - 2016 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh NH 2016 - 2017
Thứ tư, 27 Tháng 1 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.   Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các... Đọc thêm...
Hình ảnh
Thông báo
Thứ hai, 25 Tháng 1 2016

THÔNG BÁO Về việc Tham gia "Phên chợ nghĩa tình" - 14h00, ngày 26/01/2016: Đại diện CĐCS nhận thư mời tại Phòng Giáo dục và... Đọc thêm...
Hình ảnh
THƯ MỜI dự chuyên đề hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp quận
Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL - NCL).   Nhấn vào đây để xem.
Hình ảnh
Mẫu thống kê Giáo viên và cơ sở vật chất
Thứ năm, 28 Tháng 1 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.    Phòng Giáo... Đọc thêm...
Hình ảnh
Văn bản số 83/GĐT ngày 25/01/2016 về việc báo cáo số liệu NH 2015 - 2016 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh NH 2016 - 2017
Thứ tư, 27 Tháng 1 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.   Phòng Giáo dục... Đọc thêm...
Hình ảnh
Thông báo
Thứ hai, 25 Tháng 1 2016

THÔNG BÁO Về việc Tham gia "Phên chợ nghĩa tình" - 14h00, ngày 26/01/2016: Đại diện... Đọc thêm...
Hình ảnh
THƯ MỜI dự chuyên đề hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp quận
Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL - NCL).   Nhấn vào đây để xem.
Thông báo
Hình ảnh
Văn bản số 86/GDĐT ngày 25/01/2016 về cuộc thi vẽ tranh ATGT chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ 5
Thứ năm, 04 Tháng 2 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học. (CL - NCL)   Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kế hoạch số 85/KH-GDĐT ngày 25/01/2016 về kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016
Thứ năm, 04 Tháng 2 2016

Kính gửi:              - Hiệu trưởng các trường MN, TiH và THCS;            ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Lịch tuần 06_2016
Thứ hai, 01 Tháng 2 2016

Kính gởi: Thủ trưởng các đơn vị Nhấn vào đây xem lịch tuần
Hình ảnh
Đảm bảo an toàn thực phẩm trước và sau Tết Bính Thân năm 2016
Thứ sáu, 29 Tháng 1 2016

Kính gửi: Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trước và sau Tết Bính Thân năm 2016,... Đọc thêm...
Hình ảnh
THÔNG BÁO Kết quả cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2015-2016.
Thứ năm, 28 Tháng 1 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS Vui lòng nhấn vào đây xem thông báo Vui lòng nhấn vào đây xem danh sách  
Hình ảnh
KHẨN: Về thời gian nhận quà chăm lo Tết cho GV, NV có hoàn cảnh khó khăn
Thứ năm, 28 Tháng 1 2016

Kính gửi: Thủ trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị. - Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị... Đọc thêm...
Hình ảnh
Khần - Khần: Nhận Quyết định tuyển dụng GV đợt 1/2015 và thực hiện hồ sơ kết toán ngay cho Kho bạc Quận 11 trước 31/01/2016
Thứ tư, 27 Tháng 1 2016

Phòng Nội vụ và Kho bạc Quận 11 đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị có tuyển dụng GIáo viên đợt 1/2015, liên hệ ngay PNV... Đọc thêm...
Hình ảnh
Thông báo họp mặt Cán bộ quản lý dự bị lần 2 năm học 2015-2016
Thứ tư, 27 Tháng 1 2016

Kính gửi: Hiểu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (Công lập) Vui lòng nhấn vào đây xem thư mời Vui lòng nhấn vào... Đọc thêm...
Hình ảnh
Kế hoạch phát động thi đua trong Hội CCB
Thứ ba, 26 Tháng 1 2016

Kính gởi: Thủ trưởng các đơn vị Nhấn vào đây xem nội dung
Hình ảnh
Quy chế làm việc BCH/Hội CCB Phòng GDĐT
Thứ ba, 26 Tháng 1 2016

Kính gởi: Thủ trưởng các đơn vị Nhấn vào đây xem nội dung
Hình ảnh
Thư mời dự Lễ khai mạc “Tuần lễ hương ứng học tập suốt đời năm 2015”
Thứ năm, 24 Tháng 9 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Vui lòng nhấn vào đây để xem thư mời  
Hình ảnh
Thư mời họp mặt
Thứ sáu, 12 Tháng 6 2015

Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển tiếp thư mời của Ban liên lạc phụ trách thiếu nhi các thời kỳ Quận đoàn 11 thân mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
(Khẩn) Thư mời họp mặt ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 11 ( chỉnh sửa)
Chủ nhật, 14 Tháng 12 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Thủ Trưởng các đơn vị thư mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn và Hội thảo về trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (KHẨN)
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Tổng kết hoạt động Y tế trường học năm học 2013 - 2014
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.