Phòng Giáo Dục Quận 11
Hình ảnh
Báo cáo số lượng người làm việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ (thời gian nộp DS trước ngày 30/9/2016)
Thứ ba, 27 Tháng 9 2016

Kính gửi các đơn vị:  Trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập và các đơn vị trực thuộc. V/v Báo cáo số lượng... Đọc thêm...
Hình ảnh
Hội nghị triển khai công tác báo cáo thống kê đầu năm học 2016-2017
Thứ hai, 26 Tháng 9 2016

Kính gởi Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (CL+NCL):      Ngày 26/09/2016, Phòng Giáo dục và Đào... Đọc thêm...
Hình ảnh
CÁC BỘ MÔN CẤP THCS TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015 – 2016, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017
Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016

CÁC BỘ MÔN CẤP THCS TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015 – 2016, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017   Trong 2... Đọc thêm...
Hình ảnh
Nhắc nhở KHẨN CÁC ĐƠN VỊ chưa cập nhật dữ liệu và nâng lương trên Hồ sơ điện tử của Sở Nội vụ. (xem nội dung 2 văn bản va danh sách nhắc nhở)
Thứ năm, 22 Tháng 9 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              ... Đọc thêm...
Hình ảnh
Báo cáo số lượng người làm việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ (thời gian nộp DS trước ngày 30/9/2016)
Thứ ba, 27 Tháng 9 2016

Kính gửi các đơn vị:  Trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập và các đơn... Đọc thêm...
Hình ảnh
Hội nghị triển khai công tác báo cáo thống kê đầu năm học 2016-2017
Thứ hai, 26 Tháng 9 2016

Kính gởi Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (CL+NCL):      Ngày... Đọc thêm...
Hình ảnh
CÁC BỘ MÔN CẤP THCS TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015 – 2016, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017
Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016

CÁC BỘ MÔN CẤP THCS TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015 – 2016, TRIỂN KHAI NHIỆM... Đọc thêm...
Thông báo
Hình ảnh
Lịch khám sức khỏe Mầm non đợt 1, năm học 2016 - 2017
Thứ năm, 29 Tháng 9 2016

Kính gửi Hiệu Trưởng các trường Mầm non. Lịch khám sức khỏe Mầm non đợt 1, năm học 2016 - 2017 (nhấn vào đây để xem).... Đọc thêm...
Hình ảnh
Hướng dẫn liên tịch của Sở GD&ĐT và Bảo hiểm Xã hội TPHCM về thực hiện Bảo hiểm y tế HS-SV năm học 2016-2017
Thứ năm, 29 Tháng 9 2016

Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện công tác thu bảo hiểm y... Đọc thêm...
Hình ảnh
Về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore năm 2016 - 2017
Thứ năm, 29 Tháng 9 2016

       Kính gửi : - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở; (công lập và ngoài... Đọc thêm...
Về báo cáo GV vắng mặt học chinh trị hè 2016
Thứ năm, 29 Tháng 9 2016

Kính gởi: Thủ trường các đơn vị: MN; TiH; TT/KTTHHD   Nhấn vào đây xem nội dung VP.Q
Hình ảnh
V/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”.
Thứ tư, 28 Tháng 9 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Vui lòng nhấn vào đây xem văn bản    
BAO CAO THUC HIEN MIEN GIAM HOC PHI DAN TOC CHAM-KHOMER
Thứ tư, 28 Tháng 9 2016

Kinh gửi Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập báo cáo số liệu học sinh dân tộc Chăm, Khơmer được... Đọc thêm...
Thông báo tin buồn
Thứ tư, 28 Tháng 9 2016

Kính gởi: Thủ trưởng các đơn vị Nhấn vào đây xem nội dung
Hình ảnh
BC KHẨN - KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NƯỚC NĂM 2016
Thứ ba, 27 Tháng 9 2016

Đề nghị các đơn vị khẩn trương tổng hợp số liệu và gửi file báo cáo về địa chỉ email của Phòng Nội vụ: noivu.q11@tphcm.gov.vn... Đọc thêm...
Họp giao ban y tế trường học tháng 9/2016
Thứ hai, 26 Tháng 9 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ____________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh... Đọc thêm...
Lich tuan 40_2016 (chinh thuc)
Thứ hai, 26 Tháng 9 2016

Kính gởi: Thủ trưởng các đơn vị MN, TiH, THCS, TT/KTTH-HN Nhấn vào đây xem lịch tuần 40_2016 (chính thức)
Hình ảnh
Thư mời dự Lễ khai mạc “Tuần lễ hương ứng học tập suốt đời năm 2015”
Thứ năm, 24 Tháng 9 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Vui lòng nhấn vào đây để xem thư mời  
Hình ảnh
Thư mời họp mặt
Thứ sáu, 12 Tháng 6 2015

Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển tiếp thư mời của Ban liên lạc phụ trách thiếu nhi các thời kỳ Quận đoàn 11 thân mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
(Khẩn) Thư mời họp mặt ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 11 ( chỉnh sửa)
Chủ nhật, 14 Tháng 12 2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TiH, THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến Thủ Trưởng các đơn vị thư mời... Đọc thêm...
Hình ảnh
Tập huấn và Hội thảo về trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (KHẨN)
Thứ sáu, 03 Tháng 10 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.  
Hình ảnh
Tổng kết hoạt động Y tế trường học năm học 2013 - 2014
Thứ tư, 21 Tháng 5 2014

Kính gửi Hiệu Trưởng các đơn vị trường học. Nhấn vào đây để xem chi tiết.